Inserto valvola lamellare RVX-P1

Inserto valvola lamellare per motori Vortex RVX- RVXX-RVZ

Reed valve insert for Vortex  engines RVX – RVXX – RVZ